2021 рік

  • [26.05.2021] Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
  • [30.04.2021] Протокол №1 Дистанційних річних загальних зборів Товариства
  • [30.04.2021] Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
  • [30.04.2021] Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
  • [30.04.2021] Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
  • [30.04.2021] Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
  • [30.04.2021] Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
  • [28.04.2021] Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
  • [28.04.2021] Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік