2016 рік

[26.10.2016] Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
[25.10.2016] Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року
[13.09.2016] Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
[04.08.2016] Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 08.09.2016
[02.08.2016] Незалежний аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2015 рік
[21.07.2016] Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року
[16.03.2016] Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28 квітня 2016 року
[14.04.2016] Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
[14.04.2016] Аудиторський висновок “Профи-Аудит” щодо фінансових результатів за 2015 рік
[18.04.2016] Протокол контролю звіту (річний)
[25.04.2016] Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року
[25.04.2016] Протокол контролю звіту (квартальний)
[28.04.2016] Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Херсонська ТЕЦ” від 28.04.2016