Пільги

[29.01.2019] Постанова КМУ №409 від 06.08.2014 р. "Про встановлення державних стандартів у сфері житлово-комунальних послуг"
[01.07.2015] ІНФОРМАЦІЯ
[01.07.2015] Постанова від 4 червня 2015 р. № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї"
 
 
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/291-19
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про жертви нацистських переслідувань
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про соціальний захист дітей війни
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2195-15
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Службу безпеки України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3721-12
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про пожежну безпеку
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3745-12
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну податкову службу в Україні
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=509-12
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3475-15
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону дитинства
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
 
 
Кодекс цивільного захисту України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 4 червня 2015 р. № 389 Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/389-2015-%D0%BF
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 29 січня 2003 р. № 117
Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-%D0%BF
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від  1 серпня 1996 р. № 879
Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-96-%D0%BF
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 6 серпня 2014 р. № 409
Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF
 
 
БЮДЖЕТНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ ст.51
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 
 
Згідно Бюджетного Кодексу України  до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать:
- дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
-  неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або  інвалідами І групи;
- особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги та проживає разом з ним.
 Згідно ЗУ «Про внесення змін і доповнень до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 5.10.2006 № 231 – V (п.6, розділ І) з 1 січня 2007 року до членів сім’ї громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать:
- дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- непрацездатні батьки;
- особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою – інвалідом І групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі;
особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
 
 
Зразок розподілу інформації по категоріям пільг:
http://www.bucha-rada.gov.ua/housing-services