Підсумки голосування 09.04.2019

 

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 09.04.2019 року
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
(код за ЄДРПОУ 00131771)