Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТОВ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»,код згідно з ЄДРПОУ 001317721033

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код абосерія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку  у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

щоб дізнатися більше натисніть сюди та сюди